logotype

image1 image2 image3

ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  JOZEFA  MARČOKA  DRAGUTINA -HLOŽANY

 

Hložany sú dedina  ležiaca vedľa Dunaja /4km /v južnej Báčke v blískosti cestnej komunikácie Nový Sad-Báčska Palanka, neďaleko chorvátskej hranice.

•Plocha: 27,9 km²
•Nadmorská výška osady je 82m.n.m.
•Severná  zemepisná  šírka je 45 ⁰ 16᾽
•Východná  zemepisná  dĺžka je 19 ⁰ 34᾽
•Počet  obyvateľov: 2283obyv.
•Hustotaobyvateľstva: 82obyv./km²
•Národnostná  štruktúra : Slováci   86,94 % Srbi           6,39 % Rómi         0,91 % ostatný     5,76 %
 
PRÍCHOD SLOVÁKOV 
•Roku1756.  slovenské poddané obyvateľstvo z Hornej zeme sa nasťahovalo  na Dolnú zem, na futocké panstvo do osady-pustatina Hložany,kde už žilo srbské obyvateľstvo. •Výučba prebiehala vo viacerých budovách
•Známe sú štyri tzv. Turócova  a Mrázova škola, Nová škola, Notársky byt a Krúžok.
 
DNEŠNÁ BUDOVA ŠKOLY   VYBUDOVANÁ ROKU 1984
Roku 1963 sa vykonala adaptácia Turócovej a Mrázovej školy a výučba sa konala na jednom mieste viac než 20. rokov, kým sa nevybudovala terajšia nová budova školy roku 1984.
 
 
MENO ŠKOLY
Základná škola v Hložanoch 28. decembra 1965. bola pomenovaná podľa významného prvobojovníka v druhej svetovej vojne Jozefa Marčoka – Dragutina.
 
 
•VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA PRÁCA
•Výučba na našej škole prebieha výlučne po slovensky.
•Pracuje sa v dvoch smenách.
•Väčšina učiteľov dochádza do Hložian a zamestnaný sú na dvoch školách.
 
•VYUČOVACIE  PREDMETY
•Pokrok, ktorý sa dosiahol vo výchovno-vzdelávacom procese v porovnaný s minulosťou.
•V60.-tich rokoch vyučovali sa domácnosť, prvá pomoc, jeden cudzí jazyk (ruský), všetky predmety boli povinné pre všetkých žiakov.
•V  90.-tich rokoch jestvujú povinné, povinne voliteľné a fakultatívne predmety (krasopis, ľudová tradícia, ochrancovia prírody a šach).
•Vo vyššých ročníkoch voliteľné predmety informatika, šport (volejbal a basketbal).Uvádza sa cudzí jazyk od prvého ročníka a druhý cudzí jazyk od 5 ročníka.

PREDNOSTI V ORGANIZÁCII CELKOVEJ PRÁCE ŠKOLY

    Výhodou je samé umiestnenie školy, čiže lokácia školy, ale zápasíme s vyučovacím priestorom.

     Posledných päť rokov sa dáva dôraz na technickú  vybavenosť školy.

     Zariadil a vybavil sa priestor pre jedáleň, predĺžený pobyt, knižnicu, iformatický kabinet.

Nová moderná športová hala bola vybudovaná v roku 2016 za nezištnej podpory  Obce Báčky Petrovec a vlády AP Vojvodiny. V súčasnosti škola má 175 žiakov rozdelených do 8 riadnych a 1 predĺžený  pobyt. Škola zamestnáva celkove 34 pracovníkov, z čoho 24 učiteľov.

MIMOTRIEDNE AKTIVITY NA ŠKOLE

Mimotriedne aktivity na škole sú rôznorodé. Každý rok prebiehajú rozličné aktivity: odborné prednášky, súťaženia, oslavy, kultúrno-umelecké programy, voľné aktivity (ekologický, novinársky, literárny, recitačný, výtvarný, dejepisný, zemepisný, matematický, chemický krúžok, šach, chór), besiedky, výstavy, návštevy divadelných predstavení, Veľtrhu vzdelávania, bazénu, výlety, pracovné, humanitárne akcie a iné. 
 
 
2020  Osnovna Škola Jozef Marčok Dragutin  globbersthemes joomla template