logotype

image1 image2 image3

OSNOVNA ŠKOLA „JOZEF MARČOK DRAGUTIN” GLOŽAN

 

Gložan je selo pored Dunava (na 4 km) u Južnoj Bačkoj u blizini puta koji povezuje Novi Sad i Bačku Palanku, a nedaleko od hrvatske granice.

  Površina:  27,9 km²

•Nadmorska visina82m.n.m.
•Severna geografska širina 45 °16᾽
•Istočna geografska dužina  19 °34᾽
•Broj stanovnika2283
•Gustina naseljenosti82stanovnika/km²
•Nacionalna struktura: Slovaci   86,94 %   Srbi    6,39 %   Romi   0,91 %  i ostali  5,76 % 
 
DOLAZAK SLOVAKA
 
•1756. godine porobljeno slovačko stanovništvo iz „Gornje zemlje“ (današnja Slovačka )  odlazi na „Donju zemlju“ (današnja Vojvodina) na futoško gospodarstvo u naselje Gložan, gde je već živelo srpsko stanovništvo.
 
DANAŠNJA ZGRADA ŠKOLE IZGRAĐENA  JE 1984. godine
1963. godine počinje adaptacija Turocove i Mrazove škole i nastava se izvodi na jednom mestu više od 20 godina, sve dok se nije završila sadašnja školska zgrada 1984. godine.
 
 
 
Prvaškola u Gložanu osnovana je 1770. godine u privatnoj kući neškolovanog, ali talentovanog i pametnog sugrađanina Jozofa Svobode.
Slovaci u Gložanu su usmenu dozvolu za to dobili 1786., a pismenu 1793. godine.
•Nastava se odvijala u više objekata. Bile su poznate četiri škole, tzv. Turocova i Mrazova, zatim Nova škola, „Notaski“ stan i „Kružok“.
•1963. godine počinje adaptacija Turocove i Mrazove škole i nastava se izvodi na jednom mestu više od 20 godina, sve dok se nije završila sadašnja školska zgrada 1984. godine.
 
IME ŠKOLE
 
•Osnovna škola u Gložanu je dobila ime, 28. decembra 1965. godine, po istaknutom prvoborcu iz II svetskog rata, Jozefu Marčoku Dragutinu.
 
 
VASPITNO-OBRAZOVNI RAD
 
Nastava u našoj školi, odvija se isključivo na slovačkom jeziku
Nastava se odvija u dve smene
Većina nastavnika radi u dve škole
Danas su skoro svi nastavni predmeti stručno ,,pokriveni“.
•Nastavnici se usavršavaju putemseminara, stručnih skupova,stručne literature i časopisa.
•Učestvuju u različitim oblicima stručnog usavršavanja.
•Posećuju stručne seminare koji se realizuju u zemlji i inostranstvu.
 
•NASTAVNI PREDMETI
 
Napredak koji je postignut u nastavno – obrazovnom procesu, u poređenju sa prošlošću je očigledan.
Šezdesetih godina učenici su imali domaćinstvo, prvu pomoć ij edan stranijezik (ruski), a svi predmeti su bili obavezni za sve učenike.
Od devedesetih godina imamo obavezne predmete, obavezne izbornepredmete (veronauku i građanskovaspitanje) i izbornepredmete (lepo pisanje, narodnu tradiciju, čuvare prirode i šah).
Uvodi se strani jezik od prvog razreda, a drugi strani jezik od petog razreda.
Od školske 2017/2018 godine uvodi se kao obavezan predmet Informatika i računarstvo.
•U Opštini Bački Petrovac je jedina škola u kojoj se nastava izvodi isključivo na slovačkom jeziku. Problematika koja se odnosi na organizaciju obrazovno – vaspitnog procesa na slovačkom jeziku odnosi se pre svega  na nabavku udžbenika na maternjem jeziku.

PREDNOSTI U ORGANIZACIJI CELOUKUPNOG RADA ŠKOLE

Prednost je sam položaj škole, odnosno lokacija na kojoj se škola  nalazi, međutim postoje problemi sa nastavnim prostorijama. Poslednjih pet godina daje se akcenat na tehničku opremljenost škole.

Uredio se i opremio prostor za trpezariju, produženi boravak, biblioteku i kabinet za informatiku.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI ŠKOLE

Vananstavne aktivnosti u školi su raznovrsne. Svake godine se odvijaju različite aktivnosti: stručna predavanja, takmičenja, proslave,
kulturno – umetnički programi, slobodne aktivnosti (ekološke, novinarske,literarne, recitatorske i likovne sekcije kao i sekcije iz istorije, geografije, matematike, informatike, hemije, šah i hor) žurke, izložbe, gostovanja pozorišnih predstava, izleti, radne akcije i mnoge druge aktivnosti . 

Celokupna nastava izvodi se na slovačkom jeziku (oko 93% Slovaka je u Gložanu), nastavni kadar je za skoro sve predmete stručan. Nova školska zgrada izgrađena je sredstvima mesnog samodoprinosa, a nastava u njoj održava se od 1984. godine. U školskoj zgradi se nalaze i dva odeljenja Predškolske ustanove «Včielka». Fiskulturna sala dograđena je 1989. godine. Nova moderna sportska hala je sagrađena 2016. godine, uz nesebičnu podršku Opštine Bački Petrovac i Vlade AP Vojvodine. Danas škola ima 175 učenika rasporedjenih u 8 redovnih i 1 odeljenje produženog boravka. U školi je zaposleno ukupno 34 radnika, od čega je 24 nastavnika.

Naša škola je mala škola sa slovačkim nastavnim jezikom, koja neguje slovačku kulturu, tradiciju i folklor. Poštuje nacionalne različitosti. Centar je svih aktivnosti u lokalnoj sredini. Negujemo i obnavljamo prirodno okruženje škole.

Međunarodni i domaći kontakti:

Škole u zemlji sa kojima sarađuje:

Osnovna škola «Jan Amos Komenski» Kulpin
Osnovna škola «Jan Čajak» Bački Petrovac
Osnovna škola «Žarko Zrenjanin» Maglić
Gimnazija «Jan Kolar» Bački Petrovac
Osnovna umetnička škola, Holič, Republika Slovačka.
Osnovna škola, Šúrovce, Republika Slovačka

2020  Osnovna Škola Jozef Marčok Dragutin  globbersthemes joomla template